Wappen Anhänger Monschau - Eifel


Tabellenbild Monschau - Eifel, NW, versilbert, OVP

01

Wikipedia -> Link
Tabellenbild Monschau - Eifel, NW, versilbert, OVP

02

2/16: -> nicht mehr vorhanden
Tabellenbild Monschau - Eifel, NW, 800, OVP

03
Tabellenbild Monschau - Eifel, NW, 800, OVP

04
05/17: -> nicht mehr vorhanden